nyslider

VI FINDER OS SELV I
MØDET MED ANDRE

VI FINDER OS SELV I
MØDET MED ANDRE

VI FINDER OS SELV I
MØDET MED ANDRE

VI FINDER OS SELV I
MØDET MED ANDRE

Billede_Forside

VI FINDER OS SELV I
MØDET MED ANDRE

VI FINDER OS SELV I
MØDET MED ANDRE

Respekta

Respekta står for respekt. Ikke den hierarkiske form for respekt hvor nogle kan kræve mere respekt end andre, men den gensidige og ligeværdige respekt mennesker imellem.

Ordet “respekt” kommer fra det latinske “respectus”, som betyder “at se tilbage”, eller man kunne sige “at se igen” eller “tage hensyn til”. I ordet ligger der således den betydning, at jeg gerne vil respektere dig og se dig, som du er lige nu og her uden fordomme eller forudindtagethed. Samtidig er der også den iboende betydning, at jeg gerne vil støtte dig i at se på dig selv med kærlige og respektfulde øjne.

For at egentlig mellemmenneskelig respekt er mulig, så er det derfor også nødvendigt med kærlighed og tilknytning. Det er vigtigt at kunne se en værdi i sig selv og i andre, og det er vigtigt at kunne knytte sig til andre i meningsfulde relationer. Det er ikke altid noget, som man kan. Hvis man har oplevet usikker tilknytning i sin barndom, så er det svært at stole på andre mennesker. Det er heldigvis noget, som man langsomt kan blive i stand til (igen), da hjernen er i stand til at danne helt nye spor. Det at kunne rumme nærhed og sætte pris på nærhed kan dannes som en ny erfaring i hjernen, og utryg tilknytning kan blive mere og mere tryg.

Det er ligeledes vigtigt at lære at passe på sig selv, hvilket også kaldes egenomsorg eller selvregulering. Selvregulering muliggør, at du bedre vil kunne rumme dig selv og derfor bedre kan rumme andre. Hvis du er særligt sensitiv, så kender du sikkert til den følelse, at det hele bare bliver for meget. Det sker, når du bliver overstimuleret, og her er det rigtig vigtigt, at du respekterer dig selv ved at lytte til dig selv og trækker dig fra yderligere stimuli, så snart det er muligt. Du kan ikke være noget for andre, hvis du ikke kan være noget for dig selv. Egenomsorg og selvregulering er ligeledes noget, som langsomt kan styrkes gennem nye erfaringer. Det er meget heldigt, at hjernen rummer så stor plasticitet.

Lidt om mig

Jeg hedder Anne Katrine Hummelgaard og er 39 år. Jeg er uddannet fra Københavns Gestalt Institut, der er godkendt af Reflektor og Psykoterapeutforeningen. Jeg sørger for løbende at efteruddanne mig, modtage supervision på mine samtaler og går jævnligt selv i terapi. Alt dette er din garanti for, at kvaliteten er i orden.

Jeg har i 7 år arbejdet som frivillig i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade. Desuden har jeg arbejdet på Furesø Ungdomsskole, hvor jeg har hjulpet med at styrke de unge menneskers selvværd og selvtillid i forbindelse med eksamen og fremlæggelser. Jeg er oprindeligt uddannet cand.mag. i dansk og teatervidenskab, og jeg beskæftiger mig en del med drama og teater. Jeg arbejder desuden som ekstern konsulent for Socialstyrelsen, hvor jeg hjælper med at udarbejde interviewguides og facilitere kvalitative interviews i forhold til peer-støtte (når en person, som selv har haft psykisk sygdom inde på livet, bruger sin særlige erfaring til at hjælpe andre med en psykisk sygdom).

Jeg er gift med Henrik Buch, og sammen har vi en dejlig dreng på 9 år. Jeg bor i Værløse sammen med min familie, 2 undulater og en mild og kærlig golden retriever hun hund (idet vi er meget glade for dyr). Jeg er desuden selv særligt sensitiv.

Logopsykoterapeutforeningen

Home » Om Respekta